Sàn bất động sản

Sàn bất động sản

Tầm nhìn sứ mệnh

Sàn bất đông sản Huy Hoàng ra đời trên ý tưởng xây dựng một trung tâm kết nối thông tin cộng đồng, tạo ra sân chơi chung cho các doanh nghiệp xây dựng, chủ đầu tư dự án, nhà đầu tư tài chính, giới kinh doanh bất động sản. Ở đâu có ý chí, ở đó có một con đường - Sàn BĐS Huy Hoàng mong muốn xây dựng một thương hiệu lớn trên thị trường...

Sơ lược về công ty

Sàn bất động sản Huy Hoàng ra đời trên ý tưởng xây dựng một trung tâm kết nối thông tin cộng đồng, tạo ra sân chơi chung cho các doanh nghiệp xây dựng, chủ đầu tư dự án, nhà đầu tư tài chính, giới kinh doanh bất động sản. Ở đâu có ý chí, ở đó có một con đường - Sàn BĐS Huy Hoàng mong muốn xây dựng một thương hiệu lớn trên thị trường...