Trước đó liên quan đến số vốn cho Hàng không Tre Việt, ông Trịnh Văn Quyết cho biết con số 700 tỷ này sẽ được thể hiện ở báo cáo tài chính FLC quý II/2018.


Tập đoàn FLC vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018. Và điều nhà đầu tư chờ đợi, không chỉ là kết quả kinh doanh, mà còn ở khoản mục “Tiền và tương đương tiền” trên báo cáo kết quả kinh doanh của công ty.

Trước đó FLC chủ trương đầu tư Dự án vận tải Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tại cảng Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Dự án có tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 100%.

Liên quan đến số vốn 700 tỷ đồng, Forber Việt Nam cho rằng FLC chưa bao giờ có số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt con số 700 tỷ đồng trước đó, tuy nhiên ông phát biểu bên lề hội thảo “Phát triển hàng không – Chắp cánh du lịch Việt Nam” do tạp chí Diễn đàn đầu tư tổ chức, ông Trịnh Văn Quyết cho biết số tiền 700 tỷ đồng này sẽ được thể hiện ở BCTC FLC quý 2/2018.

Đúng như dự kiến, trên bảng cân đối kế toán của công ty, tình đến hết quý 2 tiền và các khoản tương đương tiền của FLC đạt 836 tỷ đồng, trong đó có gần 21 tỷ đồng tiền mặt tại quỹ. Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 102 tỷ đồng. Khoản tương đương tiền 713 tỷ đồng, tăng 344 tỷ đồng so với đầu năm.

FLC đã dư tiền trên 800 tỷ đồng, LNST quý 2 gấp 5 lần cùng kỳ – Ảnh 1.
Về kết quả kinh doanh, doanh thu quý 2 đạt 2.988 tỷ đồng, tăng đột biến 130% so với quý 2 năm ngoái, lợi nhuận gộp đạt 347,2 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng cũng kéo theo các chỉ tiêu doanh thu tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng tăng mạnh. Cá biệt có chi phí quản lý doanh nghiệp giảm.

Kết quả FLC báo lãi sau thuế 25,4 tỷ đồng, gấp 5 lần lợi nhuận đạt được trong quý 2 năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần đạt 5.194 tỷ đồng, tăng trưởng 110% so với nửa đầu năm ngoái trong đó doanh thu từ bất động sản đóng góp 42% tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt 124,7 tỷ đồng, giảm 12% so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 121 tỷ đồng.

Nguồn: cafef.vn